Een jaar lang sparen voor het goede doel

De familie Tonnaer, ergens uit het midden van het land, heeft een mooie traditie. Kinderen en kleinkinderen sparen een jaar lang voor een – nader te bepalen – goed doel. Het geld gaat in spaarvarkentjes die bij alle gezinnen staan. Op de verjaardag van de Pater Familias worden de spaarpotten geleegd, het geld geteld en het goede doel bepaald. Dit jaar viel Bulungi deze eer ten deel!

RSL 9402

Spaarvarkens

Via via heeft een van de familieleden gehoord van Bulungi en volgt ons via Facebook en de website. Zij heeft Bulungi voorgedragen als goed doel van het jaar en daar was de familie het mee eens. De opbrengst van maar liefst € 240 staat inmiddels op de rekening! Lieve familie Tonnaer, natuurlijk ook namens onze Bulungkids, dankjulliewel!