De Linde ambassadeur van Bulungi

Als zesjarig meisje, met twee prachtige rode staartjes, zet Merette haar eerste schreden op De Linde, een ZMLK-school (school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, zoals dat toen nog heette) in Deventer. SO (leerlingen in de basisschoolleeftijd) en VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) zitten dan nog op één locatie. Inmiddels is het SO onderdeel van Kindcentrum Borgele en heeft het VSO een prachtige eigen locatie aan de Rubensstraat. Merette is er al meer dan 15 jaar weg, maar de contacten zijn gebleven.

In de afgelopen jaren hebben we nog regelmatig contact gehad met De Linde. Als adviseur van Vrienden van De Linde ging onze voorzitter Monica op zoek naar fondsen voor een aantal projecten van de school. Ook op communicatiegebied is ze diverse keren bijgesprongen. ‘De school heeft mijn hart gestolen’, vertelt Monica. ‘Merette heeft er zó veel geleerd! Bovendien heeft ze er een superleuke tijd gehad. Ik ben een voorstander van passend onderwijs, maar sommige kinderen zullen altijd gebaat blijven bij Speciaal Onderwijs. En als dat ‘Cluster 3’ is, zoals het onderwijs op De Linde tegenwoordig heet, dan is De Linde een geweldige school voor de kinderen! Als ik dan zelf nog iets voor de school kan betekenen, doe ik dat graag. En omgekeerd doet de school dat voor Bulungi!’

Kennis en expertise

De Linde heeft heel veel kennis en expertise in huis als het gaat om kinderen met verstandelijke en/of meervoudige beperkingen. Dat blijkt ook maar weer als Moses in juni in Nederland is: de eerste afspraken die we maken voor hem zijn bij de Linde. Hij praat met leerlingen, die taarten aan het bakken zijn, bestudeert lesprogramma’s, valt achterover van verbazing bij het zien van de zeehondenrobot en vraagt de docenten de oren van het hoofd.

Zo blijven De Linde en Bulungi met elkaar verbonden; als we vragen hebben kunnen we er altijd terecht. De Linde is niet alleen in maart 2020 onze ambassadeur, maar eigenlijk gewoon altijd.