ANBI

ANBI Stichting Bulungi

De Stichting Bulungi is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u alle gegevens en informatie over Bulungi die als gevolg van deze ANBI-status voor iedereen duidelijk zichtbaar moeten zijn. Met het openbaar maken van deze gegevens moet het vertrouwen van het publiek  in de filantropische sector worden vergroot.
Bulungi werkt hier natuurlijk graag aan mee!

Algemene gegevens

Naam: Stichting Bulungi
Fiscaal nummer: 8502.81.039
Bankrekeningnummer: NL02ABNA0480992290
Inschrijfnummer KvK: 52055671
Contactgegevens: Leonard Springerlaan 274 7425HA Deventer
Tel: 06 22 07 98 08
E-mail:
www.bulungi.nl

Bestuurssamenstelling Bulungi

Voorzitter: M.M. (Monica) Sluiseman-Nieuwenhuis
Secretaris: D.B. (Daisy) Tiemes
Penningmeester: E. (Emel) Biçer
Beleidsmanager: R.C. (Roosmarijn) Sluiseman
Lid: G.J. (Gerda) Blikman

Adviseur: R.M. (Renate) Sluiseman

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk voor de Bulungi onbezoldigd.

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:

Het ondersteunen van mensen met een beperking in Oeganda om deze een zo volwaardig mogelijk leven te laten leiden. Daarbij ligt de focus voornamelijk op kinderen, maar incidenteel kunnen ook volwassenen worden geholpen.
Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

– In Nederland fondsen te werven om in Oeganda – in samenwerking met lokale professionals – de juiste ondersteuning te kunnen aanbieden door middel van individuele ondersteuning of ondersteuning in kleinschalige, lokale projecten.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting heeft niet ten doel om met haar activiteiten winst te behalen. Indien desondanks winst wordt behaald zal deze winst worden aangewend passend binnen de doelstelling van de stichting.

Standaard informatie ANBI

De belastingdienst verplicht ANBI-stichtingen bepaalde gegevens te publiceren. Al die gegevens vindt u op deze pagina. De Belastingdienst vereist een standaardformulier voor grote ANBI’s en adviseert kleine(re) ANBI’s dit formulier ook te gebruiken. Daarom is dit formulier ook op deze pagina opgenomen. In het formulier verwijzen we naar de overige informatie op de website.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020

Beleidsplan

Beleidsplan Bulungi 2018-2023

Activiteitenoverzicht

Activiteitenoverzicht Bulungi 2022
Activiteitenoverzicht Bulungi 2021
Activiteitenoverzicht Bulungi 2020
Activiteitenoverzicht Bulungi 2019

Activiteitenoverzicht Bulungi 2018
Activiteitenoverzicht Bulungi 2017
Activiteitenoverzicht Bulungi 2016
Activiteitenoverzicht Bulungi 2015
Activiteitenoverzicht Bulungi 2014
Activiteitenoverzicht Bulungi 2012 en 2013

Financiële verantwoording

Financieel overzicht Bulungi 2022
Financieel overzicht Bulungi 2021
Financieel overzicht Bulungi 2020
Financieel overzicht Bulungi 2019
Financieel overzicht Bulungi 2018
Financieel overzicht Bulungi 2017
Financieel overzicht Bulungi 2016
Financieel overzicht Bulungi 2015
Financieel overzicht Bulungi 2014
Financieel overzicht Bulungi 2013
Financieel overzicht Bulungi 2012