Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Bulungi, gevestigd te Leonard Springerlaan 274, 7425 HA Deventer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52055671.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit reglement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: .

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens krijgen.

Doel Welke persoons-gegevensGrondslagBewaartermijn Ontvangers
Administratie·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Telefoon-nummer
·  E-mail adres
·  Bank-gegevens
·  Betaal-gegevens
Het benaderen voor en informeren over activiteiten en het regelen van betalingen. Penning-meester

Toestemming

Voor het delen van mulitimedia (met bijvoorbeeld media) geeft u apart toestemming. In het toestemmingsformulier staat duidelijk:

  • voor welke multimedia uw toestemming geldt
  • voor welk doel de toestemming wordt gegeven
  • met welke partijen de multimedia zullen worden gedeeld

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar  Indien u uw toestemming intrekt zal Stichting Bulungi vanaf dat de multimedia die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De multimedia die tot de intrekking zijn gebruikt, blijven rechtmatig gebruikt. 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens/multimedia door Stichting Bulungi, neem dan contact met ons op. We zullen in overleg proberen een oplossing te vinden. 

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Bulungi kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Stichting Bulungi raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

Datum laatste wijziging: 3 mei 2018