Deventer Wereldstad

IMG 2591

Of het nou gaat om Liberia, Colombia, Indonesië, Oeganda, Oekraïne, Congo, Roemenië of een ander land ergens op de wereld: in heel veel landen zijn Deventer stichtingen met behulp van vrijwilligers actief om de millenniumdoelen te verwezenlijken. Om de krachten officieel te bundelen is de Stichting Deventer Wereldstad opgericht.

In november 2012 vindt een groots evenement plaats in de Deventer Schouwburg: Deventer Open 2012. Het is een internationaal feest met veel publiek, prachtige internationale kleding, een veiling, debat en muziek. Honderden bezoekers genieten van alles wat er die middag te beleven valt in de Deventer Schouwburg. De aanwezige organisaties presenteren hun werkzaamheden op het gebied van de millenniumdoelen met verve. Met hun mooiste foto’s, folders, filmpjes en verhalen maken ze indruk op het toegestroomde publiek. Dat smaakt naar meer! De organisatoren van het evenement willen dan ook graag verder met hun werk.

IMG 2584Van Deventer Open naar Deventer Wereldstad
Om een dergelijk evenement te organiseren is geld nodig. De stichtingen zijn altijd druk met het werven van fondsen voor het mooie werk dat ze doen, Gemeente en Deventer Schouwburg kunnen – terecht – geen fondsen aanschrijven voor een dergelijk evenement. Mede daarom is – met hulp van notaris Jan-Willem Kroes van Het Notarieel – de Stichting Deventer Wereldstad opgericht. De naam Deventer Wereldstad dekt de lading van het belangrijkste doel van de stichting: ‘Een bijdrage leveren op lokaal, regionaal en (incidenteel) landelijk niveau aan een open, tolerant en nieuwsgierig klimaat naar buiten, naar de wereld, naar open grenzen en naar de kansen die dit voor de inwoners en organisaties in Deventer biedt.’ Het fondsen werven om daarvoor evenementen te organiseren, maakt onderdeel uit van dit doel; een zelfstandige stichting kan en mag dit wel doen. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door drie Deventer vrouwen die ieder ook een eigen stichting hebben in Deventer; Karin Rutgers, (Stichting Sosoi, Oost-Indonesië), Tonia Dabwe (Mineke Foundation, Liberia) en Monica Sluiseman (Stichting Bulungi, Oeganda).

IMG 2586 IMG 2589

Be good and tell it!
Eens per half jaar komen afgevaardigden van alle Deventer stichtingen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en de contacten met elkaar te onderhouden. Een prettige manier om van elkaar te leren en inspiratie op te doen! Dit Periodiek Overleg vindt plaats in het stadhuis, onder voorzitterschap van burgmeester Andries Heidema.
Tijdens het laatste overleg is daar de Stichting Deventer Wereldstad officieel voorgesteld. Alle vertegenwoordigers reageren positief.
Burgemeester Andries Heidema is blij met de nieuwe stichting. ‘Het is een krachtige naam, een naam die aanspreekt en aangeeft waar het om gaat’, concludeert hij. ‘Door de structuur te veranderen in een officiële rechtsvorm waarborg je de continuïteit en kun je bovendien andere geldelijke bronnen aanspreken. Ik ben trots op de ongelooflijke diversiteit aan organisaties in Deventer. Zoveel mensen die actief en met heel veel passie betrokken zijn in alle continenten van de wereld. Deventer Wereldstad maakt dat zichtbaar. “Be good and tell it”, is in dit geval van toepassing. De wereld is groter dan Deventer alleen en het is waardevol om dat uit te dragen.’

Deventer Wereldstad 2014
Zondag 2 november 2014: noteer het vast in uw agenda. Dan organiseert Stichting Deventer Wereldstad opnieuw een groots, internationaal evenement rondom internationale samenwerking. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd!