Gastvrij Deventer bereidt Desmond Tutu een warm welkom

Desmond TutuNobelprijswinnaar Desmond Tutu (81) doet tijdens zijn laatste bezoek aan Europa ook Deventer aan. Maar liefst vijf dagen verblijft hij in de Hanzestad. Tutu is aanwezig bij een viering in de Lebuinuskerk op vrijdag 21 september. De volgende dag is er een publieke ontvangst op de Brink, waar hij bloemen legt bij het beeld van Albert Schweitzer. De gastvrije evenementenstad bereidt Tutu een warm welkom. De blik is er van oudsher over de grens gericht en gemeente en lokale organisaties bundelen de krachten op het gebied van internationale samenwerking.

Desmond Tutu maakt in september een reis naar Nederland op uitnodiging van prof. dr. Harold Robles, oprichter en president van het Medical Knowledge Institute (MKI). MKI, waarvan Tutu beschermheer is, richt zich op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in zuidelijk Afrika. Zij doet dit in samenwerking met de Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation. Beide organisaties richten zich vooral op basisvoorlichting en -educatie op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Openbare viering
De viering in de Lebuinuskerk op vrijdag 21 september (Vredesweek) wordt geopend en afgesloten door Tutu. Iedereen is van harte welkom hier aanwezig te zijn. Het thema van de viering is prayer for justice, peace and joy. Er zal een toepasselijk lied worden gezongen dat Tutu heeft bedacht. Speciaal voor deze gelegenheid heeft organist Jan Kleinbussink er een Deventer arrangement voor geschreven. Aan de viering werken vertegenwoordigers mee van bijna alle levensbeschouwelijke stromingen in Deventer. Tutu is als bruggenbouwer tussen culturen en religies een groot voorbeeld voor hen.

Ook zijner afgevaardigden van zo’n veertig lokale organisaties op het gebied van internationale samenwerking uitgenodigd. De strijd van Tutu voor vrede en gerechtigheid vormt een inspiratiebron voor hen in hun strijd voor verbetering van de leefomstandigheden van hun buitenlandse partners.
Natuurlijk is Bulungi daarbij! Niet alleen persoonlijk, maar ook met een poster die in de kerk wordt opgehangen.

Tutu ontmoet Albert Schweitzer
Op zaterdag 22 september is er een publieke en muzikale ontvangst op de Brink in Deventer. Na een welkom van burgemeester Andries Heidema, legt Tutu, op eigen verzoek, bloemen bij het beeld van Albert Schweitzer, de arts die zijn leven in dienst stelde van hulp aan Afrika. Ook Tutu strijdt voor een gezonde leefomgeving met voldoende voedsel en goed onderwijs. De acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties weerspiegelen waarnaar hij streeft. Ook de gemeente Deventer werkt samen met de lokale organisaties actief aan het realiseren van de Millenniumdoelen.

Sterk en democratisch bestuur
Tutu is in de jaren tachtig en negentig een vooraanstaand leider in de strijd voor gerechtigheid en verzoening tussen blank en zwart in Zuid-Afrika. Zijn strijd voor een sterk democratisch bestuur is internationaal bekend. In 1984 ontvangt hij de Nobelprijs voor de vrede. Ook de gemeente Deventer onderschrijft, in het kader van haar internationaal beleid, het belang van een sterk en democratisch (lokaal) bestuur in haar partnersteden. Daarom steunt de gemeente projecten die het lokaal bestuur versterken in Roemenië, Turkije, Palestina/Israël en Uganda. Kennis en ervaring uitwisselen en elkaar inspireren, daar draait het om.

Gastvrij
Deventer heeft de blik altijd over de grens gericht en heet andere culturen van harte welkom. Niet voor niets woonden grote denkers en wereldverbeteraars als Lebuinus, Geert Grote, Erasmus, Hegius en Schweitzer in Deventer of bezochten ze de stad. Het is een stad waar organisaties voor internationale samenwerking en de gemeente nauw samenwerken, elkaar versterken en kennis uitwisselen. Deventer is bovendien een duurzame, groene stad, waar hard wordt gewerkt aan de Millenniumdoelstellingen.