Heel, heel veel dank! De watertank kan worden aangeschaft!

Op 15 december van het afgelopen jaar startten we onze jaarlijkse kerstactie. Dit keer voor een watertank bij Merette’s House. Een flinke uitdaging want voor een tank van 8000 liter en de benodigde leidingen en ander bouwmateriaal hebben we € 1100 nodig. En lieve mensen, dat bedrag hadden we op oudejaarsdag bij elkaar! Het grootste deel van het bedrag kwam binnen op PifWorld, maar ook via donatieplatform Geef! en rechtstreeks op onze bankrekening mochten we bedragen ontvangen. Daarmee zijn we zelfs boven de €1100 uit gekomen! Wat zijn we blij met al jullie gulle giften. Namens de Bulungikinderen heel, heel erg bedankt!

Bouw begonnen

Natuurlijk hebben we het goed nieuws meteen gemeld in Kampala en dan laat onze lokale directeur Moses er ook beslist geen gras over groeien. Om het water ook met jerrycans uit de tank te kunnen halen is inmiddels begonnen met de bouw van een verhoging waar de tank op komt te staan. Ook is al een begin gemaakt met de aanleg van regenpijpen op het dak zodat dat water allemaal in de tank terecht komt. Vanuit de tank gaan leidingen naar de toiletten en badkamer in het huis.
We houden jullie op de hoogte van de vorderingen!