Help Bulungi aan € 1000 voor nieuwe huisraad!

Na twee jaar in een zelfstandig huis gewoond te hebben zijn de zeven Bulungikinderen met een meervoudige beperking verhuisd naar een andere locatie. Bulungi is daarbij aangehaakt bij een Oegandese stichting: Special Children, Special People. Deze stichting biedt o.a. dagopvang en speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking. Merette’s House is er nog steeds, maar heeft een ander plekje gekregen!

Alle goederen uit het vorige huis: meubels, huisraad, de buitenkeuken, het waterfilter, de wasmachine zijn vanzelfsprekend meeverhuisd en worden gebruikt op de nieuwe locatie. Zelfs het naambordje van Merette’s House heeft een mooie, nieuwe plek gekregen!

Vervanging

Maar… een flink deel van de huisraad is aan vervanging toe. Klamboes, lakens, matrassen, serviesgoed; het is niet allemaal een heel lang leven beschoren in het warme klimaat van Oeganda en in de handen van onze kinderen die er niet altijd zachtzinnig mee omgaan.

€ 1000!

Daarom deze actie: we zoeken € 1000 voor nieuwe huisraad voor Bulungi! Doe je mee?
We zijn blij met elke euro!
Via PIFWorld kunt u heel makkelijke meedoen aan de actie, maar ‘gewoon’ overmaken kan natuurlijk ook! Op bankrekening NL02 ABNA 0480 9922 90 o.v.v. Nieuwe huisraad.