Waarom

Het leven in Oeganda is hard. In de stedelijke gebieden is het vechten om een baantje en de meeste banen leveren niet veel geld op.
Op het platteland werken de vrouwen op het land en maken daar lange, lange dagen.
De gezinnen in Oeganda zijn nog steeds heel groot. De meeste mannen hebben meerdere vrouwen en de vrouwen krijgen veel kinderen.
Voor de kinderen is niet veel tijd; ze moeten zichzelf al jong kunnen redden. Zo gauw ze een beetje kunnen lopen scharrelen ze nog wel in de buurt van de ouders rond, maar veel sprake van zorg is er dan niet meer. Natuurlijk, er wordt gezorgd voor eten, maar van de gezonde kinderen wordt ook verwacht dat ze voor een deel zelf hun eten bij elkaar scharrelen: een banaantje hier, een mango daar en als er ergens eten is moet je zelf zorgen dat je jouw deel krijgt.
Ze moeten zorgen voor hun jongere broertjes en zusjes, want de ouders zijn aan het werk en hebben daar geen tijd voor. Bovendien is het de taak van de kinderen in de village om water te halen.

Onderwijs
Lang niet alle kinderen in Oeganda volgen onderwijs, simpelweg omdat er niet overal scholen zijn, maar ook omdat ze moeten helpen op het land én omdat niet alle ouders schoolgeld kunnen betalen. En geen schoolgeld betalen, betekent ook echt niet naar school.

Kinderen met een beperking
De situatie van kinderen met een – verstandelijke – beperking is bijna zonder uitzondering schrijnend. Ouders (meestal is er nog maar een ouder, de ouder die het eerst in de gaten heeft dat er iets mis is, neemt – als het even kan – de benen) weten simpelweg niet wat ze met het kind aan moeten.
Ouders schamen zich voor hun kind, denken dat het is behekst of een straf van god.
Kinderen met een beperking gaan zelden of nooit naar school: er zijn scholen voor special needs children, maar die zijn én duurder dan gewone scholen en buitengewoon dun gezaaid.

Bulungi
Bulungi maakt voor een aantal van deze kinderen het verschil.
Bulungi zorgt ervoor dat de kinderen opgroeien in een warme, liefdevolle omgeving en de gelegenheid krijgen om dat te leren wat ze wel kunnen.
Elk stapje is waardevol, elk kind is waardevol, ook met een beperking!

Bulungi financiert voor deze kinderen de totale opvoeding: onderdak, school, gezonde voeding, kleding en (medische) verzorging.